Verwachte afwijkingen

03. Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Er worden geen beleidsmatige afwijkingen verwacht tot eind 2022.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Publieke dienstverlening (prg 3)

1.039

953

86

V

S

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten

209

209

0

n.v.t.

S

Bouw- en woningtoezicht

 769

 836

67

N

S

ICT

267

267

0

n.v.t.

S

Nazorg (klachten en bezwaren)

185

185

0

n.v.t.

S

* I=Incidenteel, S=Structureel

Publieke dienstverlening € 86.000 V (S)
Reisdocumenten
Het eerste deel van 2022, vóór de zomer, heeft een enorme piek laten zien in aanvragen reisdocumenten. Inmiddels is er ná de zomer een dip ontstaan in aanvragen. Desondanks schatten wij in dat er een stevige plus zal zijn in het aantal aanvragen ten opzichte van begroot. Hierdoor ontstaat een voordeel ten opzichte van de begrote inkomsten van € 90.000. Omdat hiermee ook de afdrachten aan het Rijk stijgen ontstaan ook extra lasten van € 45.000.

Leges Huwelijken
Vanwege extra veel huwelijken in 2022 zijn er extra inkomsten van ongeveer 66.000,-. De extra huwelijken leiden ook tot meer inzet van Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand. Extra kosten daarvan € 25.000.

B
ouw- en woningtoezicht € 67.000 N (I/S)
Septembercirculaire 2022 gelabelde post € 77.000 N (I)
Betreft: Wet kwaliteitsborging bouw € 77.000 in 2022, vanaf 2023 t/m 2026 € 31.000. Zie voor de toelichting de RIB over de septembercirculaire 2022.

Diverse kleine verschillen € 10.000 (V) (S)

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19