Home

Bijlagen


De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft per 9 mei 2022 een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend.  De gemeente vangt in de opvanglocatie Woonoord (115 personen) en in particuliere gezinnen (150 personen) op.

Oekraïners hebben recht op en leefgelduitkering. Als men in particuliere opvang verblijft, komt daar  een vergoeding voor woonkosten bovenop. Als een Oekraïner werk vindt, dan stopt het leefgeld. De RDWI verzorgt voor de gemeente uitvoering van deze regeling sinds mei 2022.

De gemeente heeft een locatie ter beschikking gesteld voor onderwijs aan Oekraïense kinderen. In deze school, de Goudvink in Driebergen, verzorgt WereldKidz onderwijs in taalklassen.

De gemeente besteedt tijd en aandacht aan het overzichtelijk bijhouden en verantwoorden van alle financiële investeringen. De financiële prognose voor 2022 laat zien dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen budgetneutraal kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor de inzet en inhuur van (additionele) ambtelijke capaciteit, de bekostiging van beveiligers, woonbegeleiding en de locatiemanager. Er is inmiddels met terugwerkende kracht een eerste voorschot declaratie ingediend bij de Rijksoverheid voor het realiseren en exploiteren van de gemeentelijke opvanglocatie. De declaratie kent een omvang van €1,48 miljoen. Een tweede declaratie is inmiddels in voorbereiding ter bekostiging van gemaakte én te maken kosten. De inkomsten en uitgaven die gemaakt worden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen verwerkt de gemeente in programma 2 als onderdeel van het product  crisisbeheersing.

Prognose uitgaven Oekraïne

2022

Gebouwgebonden kosten

589.130

Leefgeld

611.320

Catering en verzorging

44.581

Locatiemanager en ambtelijke inzet

308.655

Vooronderzoek nieuwe locatie

100.000

Tolken en Rode Kruis

56.650

Voorlopig totaal

1.710.336

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19