Verwachte afwijkingen

10. Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

Er worden geen beleidsmatige afwijkingen verwacht tot eind 2022.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Mobiliteit

275

120

155

V

I

Wegen en verkeer

581

581

0

-

-

* I=Incidenteel, S=Structureel

Mobiliteit € 155.000 V (I)
Fietsenstalling station Driebergen-Zeist
Dit jaar heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden van het beheer en het onderhoud van de fietsenstalling station Driebergen-Zeist. Deze afrekening gaat over de periode 2020 tot en met 2022. Uit de afrekening blijkt dat het uitgavenbudget met € 90.000 verhoogd moet worden en het inkomstenbudget met € 245.000 verhoogt wordt. Het inkomstenbudget bestaat uit de doorbelasting aan de gemeente Zeist en de provincie Utrecht. Per saldo levert dit een voordeel op van € 155.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19