Investeringen

Overzicht stand van zaken kredieten

(bedragen zijn in € x 1.000)

Programma

Omschrijving investering

Begroting

Realisatie

Restant Budget

Prognose realisatie t/m einde investering

Restant budget na prognose

Jaar einde investering

03 Dienstverlening

Afspraaksysteem Burgerzaken

29

-

29

29

-

2023

Vervanging G-Rooster

12

-

12

12

-

2023

Totaal 03 Dienstverlening

41

-

41

41

-

04 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

Restauratie graftombe van Nellesteijn

-

81

-81

64

-145

2022

Restauratie graftombe van Nellesteijn bijdrage derden

-

-

-

-107

107

2022

Vervanging RO applicatie bestemmingsplan

54

62

-8

-8

-

2022

Totaal 04 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

54

144

-90

-51

-38

05 WMO, sociale zaken en minimabeleid

Vervanging Digitale Deurmat CORV

12

-

12

12

-

2023

Totaal 05 WMO, sociale zaken en minimabeleid

12

-

12

12

-

07 Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

Aanpassing school Jagerspad 7 Driebergen

80

71

9

9

-

2022

Grond speelveld Maarsbergen-Oost

110

109

1

-

1

2022

Uitbreiding 1e inrichting Dalton Nicolaas

35

-

35

35

-

2024

Uitbreiding 1e inrichting De Uilenburcht

20

-

20

20

-

2022

Uitbreiding 1e inrichting De Vuurvogel

35

10

25

25

-

2023

Verbouwing VSO school De Sprong

900

900

-

-

-

2023

Verbouwing VSO school De Sprong bijdrage derden

-851

-404

-446

-446

-

2023

Vervanging Jeugd Volg Systeem Leerplicht

14

-

14

14

-

2023

Totaal 07 Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

343

686

-343

-344

1

09 Sport incl. sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021

253

159

93

93

-

2026

Armaturen led incl. bekabeling sport 2019

229

15

214

214

-

2024

Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 bijdrage derden

-

-3

3

3

-

2022

Cultuurhuis De Binder -led verlichting

35

3

32

32

-

2023

Cultuurhuis De Binder -led verlichting bijdrage derden

-

-1

1

-

1

2023

Dassen werende voorziening SVMM

30

-

30

30

-

2022

Kantplanken kunstgrasvelden voetbal

54

-

54

54

-

2022

Lichtmasten sport 2019

82

57

25

25

-

2022

Lichtmasten sport 2019 bijdrage derden

-10

-10

-0

-0

-

2022

Lichtmasten sport 2020-2021

144

80

64

64

-

2025

Lichtmasten sport 2020-2021 bijdrage derden

-

-14

14

14

-

2022

Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021

29

2

27

27

-

2023

Revitalisatie kunstgrasvelden 2022

58

2

56

56

-

2024

Sporthal Steinheim- installaties

122

12

110

110

-

2023

Toplaagrenovatie/beregening natuurgras

48

-

48

48

-

2024

Vervangen kunstgras hockey semiwater

306

310

-4

-

-4

2022

Vervangen kunstgras hockey semiwater bijdrage derden

-145

-48

-97

-

-97

2022

Vervangen kunstgras korfbal 2021

65

-

65

65

-

2023

Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater

222

-

222

222

-

2023

Vervangen sporttechnische laag hockey

69

1

68

68

-

2024

Vervangen sporttechnische laag korfbal

18

-

18

18

-

2023

Vervanging Amazone verticuteermachine

35

36

-1

-

-1

2022

Vervanging Amazone verticuteermachine bijdrage derden

-5

-

-5

-

-5

2022

Vervanging grasmaaier New Holland G6030

36

-

36

36

-

2024

Vervanging kooimaaier John Deere 1905

98

-

98

98

-

2023

Vervanging oplegger auto-ambulance

13

-

13

13

-

2023

Vervanging oplegger schamelwagen

14

-

14

14

-

2022

Vervanging tractor New Holland

48

-

48

48

-

2023

Totaal 09 Sport incl. sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

1.848

602

1.246

1.353

-106

10 Verkeer en vervoer

Doorfietsroute GVVP

905

-

905

905

-

2024

Doorfietsroute GVVP bijdrage derden

-45

-

-45

-45

-

2024

Doorgaand verkeer Buitengebied GVVP

310

9

301

301

-

2023

Schoolomgevingen 2021

52

-

52

52

-

2023

Spoorkruising Maarsbergen

2.705

191

2.514

2.514

-

2027

Verbinding groene entree-Amerongen

50

10

40

40

-

2023

Totaal 10 Verkeer en vervoer

3.977

210

3.767

3.767

-

11 Beheer openbare ruimte

Aanpassen riolering de Sluis

25

-

25

-

25

vervalt

Afvoer hemelwater 2021

198

53

145

145

-

2023

Afvoer hemelwater 2022

210

-

210

210

-

2024

Bomen Valwind plantseizoen 2022 135 stuks

62

13

49

49

-

2023

Civiele Kunstwerken 2021

117

53

64

64

-

2022

Civiele Kunstwerken 2022

124

1

123

123

-

2023

Fietsvoorzieningen bushaltes Driebergen-Doorn

239

-

239

239

-

2023

Fietsvoorzieningen bushaltes Driebergen-Doorn bijdrage derden

-239

-

-239

-239

-

2023

Hemelwater UH 2020

198

63

135

135

-

2023

Herbeplanten renovatie projecten 2022

53

31

22

22

-

2023

Herinrichting Buntplein Maarn

86

-

86

86

-

2023

Herinrichting terrein kasteel Amerongen

150

140

10

10

-

2023

Herinrichting weg Dennenhorst 1-uitvoering

722

10

712

712

-

2023

Herinrichting weg Dennenhorst d1 nazorg

106

-

106

106

-

2023

Herinrichting weg Dennenhorst d2 uitvoering

218

-

218

218

-

2024

Herinrichting weg Dorpsstraat Oost Vitanova

245

-

245

245

-

2024

Herinrichting weg Dorpsstraat-uitvoering

480

-

480

480

-

2024

Infrastructuur Allemanswaard

412

109

303

303

-

2023

Infrastructuur Allemanswaard bijdrage derden

-412

-1

-411

-411

-

2023

Infrastructuur Maarsbergen Oost

1.900

1.867

33

33

-

2023

Infrastructuur Maarsbergen Oost bijdrage derden

-600

-600

-

-

-

2023

Inzameling kunststofverpakking

1.300

807

493

493

-

2024

Lokale klimaatdoelen (hemelwater)

637

-

637

637

-

2024

Natuurgraven begraafplaats Doorn- voorbereiding.

25

19

6

6

-

2023

Openbare Verlichting-voorbereiding

100

87

13

13

-

2022

Participatietraject vervanging bomen

1.074

105

969

969

-

2024

Participatietraject vervanging bomen bijdrage derden

-500

-

-500

-500

-

2024

Relining opslagtank pekelwater

12

-

12

12

-

2024

Renovatie asfaltwegen 2020

300

208

92

92

-

2022

Renovatie riolering Doorn 2020

2.010

158

1.852

1.852

-

2024

Renovatie riolering Doorn 2021

451

30

421

421

-

2024

Renovatie riolering Driebergen 2022

402

9

393

393

-

2024

Renovatie Tuindorpweg

106

-

106

106

-

2026

Renovatie weg B. H. v.d. Boschstraat Amerongen

220

218

2

2

-

2022

Renovatie weg Dorpsstraat- nazorg

106

-

106

106

-

2024

Renovatie weg Dorpsstraat-voorbereiding

150

0

150

150

-

2023

Renovatie weg Imminkstraat-uitvoering

158

157

1

1

-

2022

Renovatie wegen Amerongen 2021

878

125

753

753

-

2024

Renovatie wegen Doorn 2021

1.464

1.170

294

294

-

2023

Renovatie wegen Driebergen 2021

1.893

596

1.297

1.297

-

2023

Renovatie wegen UH 2022

212

88

124

124

-

2022

Riolering Dennenhorst-voorbereiding

416

145

271

271

-

2023

Riolering Ondertunneling Maarsbergen

596

170

417

417

-

2026

Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020

50

16

34

34

-

2023

Verduurzamen openbaar groen/bomen 2021

558

256

302

302

-

2023

Verduurzamen openbaar groen/bomen 2022

540

1

538

538

-

2023

Verkeerskundige herinrichtingen 2019

65

55

10

10

-

2022

Verkeerskundige herinrichtingen 2020

65

18

47

47

-

2023

Verkeerskundige herinrichtingen 2021

65

-

65

65

-

2023

Verkeerskundige herinrichtingen 2022

69

-

69

69

-

2024

Verkeersregelinstallaties 2021

83

-

83

83

-

2023

Verkeersregelinstallaties 2022

88

-

88

88

-

2023

Vervanging riolering B. H v.d. Boschstraat Amerongen-voorbereiding

100

99

1

1

-

2022

Vervanging . riolering Dennenhorst deel 2-voorbereiding

150

-

150

150

-

2024

Vervanging 15 ondergrondse containers

210

89

121

121

-

2023

Vervanging 25 ondergrondse containers UH

300

-

300

300

-

2023

Vervanging 30 ondergrondse containers UH

360

56

304

304

-

2023

Vervanging afvalinzamelingscontainers Driebergen

23

-

23

23

-

2024

Vervanging armaturen 2022

2.221

-

2.221

2.221

-

2026

Vervanging lichtmasten 2022

2.528

-

2.528

2.528

-

2026

Vervanging Pack roller

28

-

28

28

-

2022

Vervanging Perscontainer

23

-

23

23

-

2022

Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022

202

16

187

187

-

2023

Vervanging pompen en gemalen 2021

191

114

77

77

-

2022

Vervanging riolering B. H. v.d. Boschstraat-uitvoering

440

437

3

3

-

2022

Vervanging riolering Dennenhorst 1-uitvoering

2.408

-

2.408

2.408

-

2023

Vervanging riolering Dennenhorst 1-uitvoering bijdrage derden

-637

-

-637

-637

-

2023

Vervanging riolering Dennenhorst deel 2

786

-

786

786

-

2024

Vervanging riolering Imminkstraat Amerongen

315

313

2

2

-

2022

Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK-270/180

29

-

29

29

-

2023

Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24

29

-

29

29

-

2023

Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-1

32

-

32

32

-

2023

Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-2

32

-

32

32

-

2023

Vervanging veegbezems 3 stuks

19

-

19

19

-

2023

Vervanging versnippermachine TS250M

30

-

30

30

-

2024

Vervanging zoutmenger auto-winterlogic

40

-

40

40

-

2023

Wateroverlast Amerongen deelgebieden 4 en 5

2.584

85

2.499

2.499

-

2023

Wateroverlast Amerongen riolering-uitvoering

2.770

2.764

5

5

-

2022

Wateroverlast Amerongen wegen-nazorg

150

149

1

1

-

2022

Wateroverlast Amerongen wegen-uitvoering

996

993

2

2

-

2022

Totaal 11 Beheer openbare ruimte

34.243

11.293

22.943

22.918

25

12 Middelen en ondersteuning

Renovatie Brandweerkazerne Driebergen

1.226

159

1.067

1.067

-

2023

Totaal 12 Middelen en ondersteuning

1.226

159

1.067

1.067

-

14 Overhead

Alternatief Neuron/BAG Vicrea/WKPB

43

37

6

6

-

2022

Audio Visuele Middelen

65

49

15

15

-

2022

Bureaus werknemers gemeente UH

33

-

33

33

-

2022

Bureaustoelen werknemers gemeente UH

23

-

23

23

-

2022

Headsets werknemers gemeente UH

23

-

23

23

-

2022

ICT huisvesting gemeente UH

155

17

138

138

-

2023

Implementatie Digitale Infrastructuur

26

-

26

26

-

2023

Ledverlichting Cultuurhuis Pléiade

30

-

30

30

-

2022

Ledverlichting Gemeentekantoor

14

-

14

14

-

2022

Verbouwing gemeentekantoor Het Woud UH

683

656

27

27

-

2022

Vervanging AED's 2021

12

-

12

12

-

2023

Vervanging auto Mitsubishi L200

42

-

42

42

-

2023

Vervanging MAN vrachtauto klein

170

-

170

170

-

2023

Vervanging Opel movano

53

-

53

53

-

2023

Vervanging portofoons en piepers BHV

10

-

10

10

-

2023

Vervanging Stihl heftruck

28

-

28

28

-

2022

Vervanging vaste telefoontoestellen 2021

15

-

15

15

-

2022

Vervanging VW Crafter piket

80

-

80

80

-

2023

Vervanging VW Crafter strooiwagen

75

-

75

75

-

2023

Video livestream systeem raadszaal

30

-

30

30

-

2022

Totaal 14 Overhead

1.610

759

850

850

-

Eindtotaal

43.354

13.853

29.493

29.612

-118

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19