Verwachte afwijkingen

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Beleidsmatige afwijkingen

Er worden geen beleidsmatige afwijkingen verwacht tot eind 2022.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Wonen en recreatie

523

438

85

V

I

Economie

195

324

129

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Wonen en recreatie € 85.000 (V) (I)
Handhaving recreatieterreinen
In de 2e bestuursrapportage 2021 was een bedrag van € 85.000 doorgeschoven naar 2022 vanwege vertraging in de uitvoering. Deze boeking moest naar 2027 doorgeschoven moeten worden maar is in 2022 het bedrag per abuis dubbel opgenomen in de exploitatie en kan hierdoor vrijvallen.

Economie € 129.000 (N) (I)
Stimuleringsregeling ondernemersverenigingen (BIZ) en Horecavoucherregeling € 189.000 (N) (I)
In de raadsinformatiebrief van 8 maart 2022 is aan u de verdeling van de overgebleven coronamiddelen uit 2021 voorgesteld. Afspraak was om deze verdeling in de tweede bestuursrapportage te verwerken. Vanuit de verdeling in de RIB is er € 160.000 beschikbaar gesteld voor de ondernemingsverenigingen (BIZ). Uiteindelijk is van het beschikbare gestelde bedrag € 139.000 toegekend aan de BIZ. Voorgesteld wordt om het uitgavenbudget te verhogen met het toegekende bedrag. Naast de stimuleringsregeling wordt voorgesteld om het uitgavenbudget te verhogen met € 50.000 voor de horecavoucherregeling.

Horeca- en terrassenvisie € 60.000 (V) (I)
De horeca- en terrassenvisie stond gepland voor dit jaar, maar is door verschillende omstandigheden uitgesteld naar 2023.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2022 13:12:44 met de export van 10/19/2022 09:38:19